Terapi

Jeg tilbyder individuel terapi i kortere eller længere forløb. Jeg trækker på flere forskellige terapeutiske metoder, sådan at jeg kan sammensætte et forløb, som matcher den enkeltes behov og ønsker.

Her kan du læse mere om nogle af de metoder, jeg bruger i mit daglige arbejde:

Acceptance and Commitment Therapy
Acceptance and Commitment Therapy – i daglig tale ACT – er en relativt ny terapiform, som har udviklet sig ud fra den etablerede kognitive terapi. Hvor kognitiv terapi arbejder med at korrigere tanker, arbejder ACT med at få et andet forhold til tankerne. I ACT accepter man det, som dukker op i sindet, og forpligter sig samtidig til at gøre det, som er vigtigt for én og som udfolder éns værdier. ACT integrerer både mindfulness og dele af buddhistisk filosofi, og i min erfaring er ACT anvendelig ift. en række udfordringer og lidelser.

Kropsorienteret terapi
De fleste moderne mennesker har et stort behov for at få mere opmærksomhed på kroppens signaler og indre regulering. Ved at blive guidet til at mærke kroppens reaktioner, kan man lade naturlige processer opstå, hvor kroppen selv finder vejen ud af fastlåste mønstre og spændinger. Denne måde at arbejde på kan kombineres med vejrtrækning og berøring, og kan lede til større følelse af frihed og afslapning. Jeg bruger desuden løbende opmærksomhed på kroppen i de fleste af mine samtaler, uanset metode i øvrigt.

EMDR
Jeg er uddannet EMDR-terapeut. EMDR er en metode til at behandle traumer samt andre psykiske udfordringer, som har deres rod i tidligere belastninger. EMDR er den ene af de to anbefalede metoder til behandling af PTSD i flere internationale retningslinier, og der forskes bredt i hvordan metoden kan anvendes ift. fx depression, angst og misbrug. EMDR rummer desuden en mængde øvelser, som fokuserer på den enkeltes ressourcer og på at styrke håndteringen af det, som kan være svært. Jeg har rigtig god erfaring med at bruge EMDR til både traumer samt hårdnakkede personlighedsmønstre og vaner, som trænger til transformation. Læs evt. mere om EMDR her.

Du behøver ikke at mene noget om, hvilken metode, du gerne vil have, at vi arbejder med. Jeg bruger altid den første samtale på at pejle mig ind på, hvad du har behov for og vurdere, hvad der er relevant for dig.