Profil

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2003, autoriseret af Dansk Psykolognævn og medlem af Dansk Psykologforening.

Jeg har haft privat praksis ved siden af mit øvrige arbejde siden 2009 og har i 2019 startet min klinik i nye lokaler Gedved.

Jeg har særlig erfaring med

  • Seksuelle og fysiske overgreb samt følgerne heraf
  • Kroniske smerter og anden langvarig/kronisk sygdom
  • Krisereaktioner udløst af ulykker, tab, brud og lign.
  • Fysisk og mental trivsel og mistrivsel
  • Personlige/spirituelle kriser, hvor livsstrategierne må revurderes
  • Samarbejde med jobcentre, kommuner og andre aktører

Hvad angår psykologiske metoder har jeg en fleksibel tilgang med udgangspunkt i hvad der er brug for ift. den enkeltes problemstillinger, set både ud fra klientens egne ønsker og den videnskabelige evidens. Jeg har særlig erfaring med Acceptance and Commitment Therapy (ACT), krops- og oplevelsesorienteret terapi samt EMDR. Læs mere her.

Siden 2007 har jeg afholdt kurser og workshops om meditation og selvudvikling i flere forskellige sammenhænge via Tigerekspressen.  

Siden 1999 har jeg mediteret dagligt og deltaget i undervisningen ved Anne Sophie Jørgensen på meditationscentret Tigerens Rede i Gedved. Gennem undervisningen på Tigerens Rede er jeg blevet trænet i at møde andre mennesker med ligeværdighed, i at se både den lidelse og det potentiale, de rummer, og i at fungere som vejviser på rejsen frem mod udfoldelse. Jeg betragter dette som min væsentligste efteruddannelse og som en del af mit fundament som psykolog.

I min forståelse er udfordringer og lidelse en naturlig del af det at være menneske. Det er ikke en fejl, at vi oplever ubehag, frustration eller sorg. Det giver ikke mening at flygte fra det. Men vi kan lære at have med det at gøre, og ved at mærke alle sider af livet kan vi udfolde vores potentiale og livskraft. I denne proces kan samtaler, kurser og udveksling med andre være en uundværlig støtte.

Se evt. min profil på LinkedIn for en uddybning af erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund.