Stress

Mange mennesker oplever sig stressede. Der kan både være tale om højt arbejdspres, udfordringer på hjemmefronten, tidspres og en krop, som på forskellige måder protesterer over belastningen.

Behandlingen af stress går to veje. Dels via en overvejelse af de faktiske belastninger i ens liv: Skal der gøres noget for at lette dem? Har jeg fået malet mig op i et hjørne, som det kræver beslutninger, at komme ud af? Skal der prioriteres og vælges?

Dels via en justering af det indre liv: Hvordan hjælper jeg mig selv tilbage i balance? Får kroppen det, den har brug for? Gør psyken? Hvordan bliver jeg mere venlig mod mig selv? Og hvad har jeg virkelig brug for, hvis mit liv skal give mening, og jeg skal trives?

En periode med stress kan derfor også give anledning til, at man finder dybere ind i sig selv – hvis den håndteres rigtigt.

I et forløb hos mig, lægger vi sammen en plan for, hvad du har brug for. Du vil få konkrete opgaver (tilpasset dit aktuelle overskud) og støtte til at tage vigtige beslutninger. Desuden tilbyder jeg nænsom guidning i at justere ind ift. kroppens signaler, så du på sigt bliver bedre til at tage vare på dig selv.